Brouwer Storage Consultancy (BSC)

Met bijna 40 jaar ervaring in de "storage markt" heeft BSC elke ontwikkeling en hype meegemaakt. Beginnend bij het IBM mainframe tot de hedendaagse hyper converged infrastructuren, van het legacy Datacenter tot de Private, Public en hybride Cloud, van server virtualisatie tot storage virtualisatie en de golfbeweging van out- en insourcing. 

Onafhankelijk Advies en Consultancy (klik)

De advisering van BSC gaat veel verder dan storage alleen, BSC  put uit ervaring op het gebied van ontwikkeling, support, beheer en verkoop, hiermee kan BSC alle facetten van de IT infrastructuur, vanuit onze expertise benaderen. BSC combineert unieke kennis en ervaring  uit bijv. de healtcare, overheid, nuts en onderwijs sector met expertise op het gebied van IT infrastructuren. Daarnaast heeft BSC uitgebreide aanbestedingservaring (ook op inkoop- en juridisch vlak).

Leveranciersonafhankelijk (klik)

Leveranciersonafhankelijkheid staat hoog in ons vaandel, daarom levert BSC geen producten. BSC gelooft ook niet in de mythe dat leveranciersonafhankelijkheid geborgd wordt door het voeren van meerdere merken. Om dezelfde reden heeft BSC geen medewerkers in dienst die implementaties van een bepaald merk uitvoeren. Indien BSC implementaties of project-management verzorgt, zal de gewenste expertise worden ingehuurd.

Specialisaties (klik)

* Storage, Servers, storage networking, virtualisatie en cloud
* Backup and restore, disaster recovery, Storage Management
* Schrijven (Storage) Strategie, Visie
* Openbare, Niet-Openbare , Onderhandse (EU) aanbestedingen
* Opleidingen voor (Storage) architecten, Pre-sales, Sales, Inkopers, IT-management
* Project management en market consultation
* Nulmeting
* Benchmarking
* Marktconsultatie
* TCO berekeningen, Opstellen prognoses m.b.t. kostenverloop
* Prijsonderhandelingen
* Quick scan infrastructuur
* Second opinions (‘Help ik heb 4 offertes en wilde gisteren beslissen’). 

EU Tender - Non EU Tender (klik)

Brouwer Storage Consultancy (BSC) heeft zeer uitgebreide ervaring met het opstellen en begeleiden van alle mogelijke typen aanbestedingen (Europees, niet Europees, openbaar, niet-openbaar, enkelvoudig onderhands, meervoudig onderhands, concurrentie gerichte dialoog, best value procurement, onderhandelingsprocedures) voor vrijwel elke branche / sector, zoals de lokale overheid, financiële sector, gezondheidszorg, energiemarkt enz.

Wij zien een aanbesteding altijd als ‘teamwerk’, een onderlinge samenwerking tussen de projectleider, afdeling inkoop, interne materie deskundige(n) en externe materie-en aanbestedings deskundige(n). Door onze juridische kennis, gecombineerd met vakkennis bestaande uit 40 jaar ervaring op het gebied van storage & server infrastructuren, onze kennis van de markt en aanbestedingservaring, kunnen wij op ieder gewenst moment in uw aanbestedingstraject instappen. Natuurlijk heeft het onze voorkeur om vanaf het begin te participeren. U kunt er ook voor kiezen het gehele traject aan ons uit te besteden of een beperkt aantal onderdelen. Ook in het laatste geval kunnen wij  ondersteuning bieden en / of advies leveren.

BSC is ervan overtuigd dat door een transparante aanbesteding in de markt te zetten, voorzien van een goed doordacht bestek, in lijn met de jurisprudentie aanbestedingsrecht, rechtszaken en claims kunnen worden voorkomen en onze kosten worden terugverdiend door de gezonde marktwerking die optreedt.

Hieronder een uiteenzetting van een aantal fases waarbij wij u kunnen ondersteunen, danwel volledig de documentatie opstellen;
- bepalen aanbestedingsstrategie, vaststellen welke aanbestedingsprocedure (kies een procedure die aansluit bij het onderwerp van de aanbesteding en past bij het karakter van de markt waarin potentiële inschrijvers opereren)
- uitvoeren marktconsultatie
- vaststellen IST situatie, SOLL situatie
- het (laten) uitvoeren van ‘een nulmeting’
- opstellen, Beschrijvend Document, Programma van Eisen, Kwaliteitsplan / Wensen, Normconfiguratie (prijsblad)
- de juiste vragen stellen aan de Business / informatie halen uit de Business
- vaststellen Selectiecriteria, Gunningscriteria, weging, beoordelingskader / methodiek
- nota van inlichtingen
- pre-bit meeting
- verificatie meeting
- beoordeling offertes
- opstellen, motiveren en onderbouwen afwijzing, gunningsbrief
- beoordelen of opstellen inkoopvoorwaarden, nadere overeenkomst, contract, SLA (Service Level Agreement
- Opstellen acceptatieprocedure, proof of concept (wat en hoe testen, wanneer succesvol)


Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak / offerte. Wij hebben tal van tevreden klanten met wie wij u in contact kunnen brengen t.b.v.  een referentie onder(be)zoek.

April 2017 - Seminars met Greg Schulz !
Onze opleidingen
storage advies
Onze klanten

 

direct naar:

contact

Office: Olevoortseweg 43
3861 MH Nijkerk
The Netherlands

T +31-33-246-6825
C +31-652-601-309
F +31-33-245-8956
E info@brouwerconsultancy.com