Brouwer Storage Consultancy

With almost 40 years’ experience in the Storage Market, BSC has experienced each industry technology development (and hype). Starting with the IBM mainframe and continuing through today with current hyper converged infrastructures; from the legacy Datacenter to the Private, Public and Hybrid Cloud; from server virtualization to storage virtualization, along with transitions from out-sourcing back to in-sourcing.

Independent Advisory & Consulting (click)

From the advisory consulting perspective, BSC goes far beyond just data storage; BSC draws on experience in the associated IT fields of development, support, management, and sales. Thus, BSC can address all facets of the IT infrastructure, based on our expertise. BSC combines unique expertise and real-world experience in healthcare, government, utilities and education sector along with expertise in the field of IT infrastructures technologies, techniques, tools, and trends. Also, BSC has extensive procurement (IT tendering) expe-rience (including purchasing and legal).

Vendor independence (click)

Vendor independence is very important to us. Therefore, BSC does not sell products. BSC also doesn´t believe in the myth that vendor independence is safeguarded by pursuing multiple vendor brands. For the same reason, BSC has no Employees who perform implementations of a particular vendor brand, product or technology. When needed, BSC enlists partner expertise for projects requiring hands-on implementation.

Specializations (click)

* Storage, Servers, storage networking, virtualization, cloud
* Backup and restore, disaster recovery, Storage Management
* Writing (Storage) Strategy, Vision documents
* Public, Non- Public, Private (EU) procurement
* Training for (Storage) architects, Pre- /Post-Sales, buyers, IT management
* Project management and market consultation
* Baseline metrics and storage benchmarking
* TCO calculations and, drafting forecasts for cost developments
* Price negotiations, tendering and procurement management
* Quick scan infrastructure assessment
* Second opinions ( " Help I have four offers and would decide yesterday")

EU-Tender (click)

Brouwer Storage Consultancy (BSC) heeft zeer uitgebreide ervaring met het opstellen en begeleiden van alle mogelijke typen aanbestedingen (Europees, niet Europees, openbaar, niet-openbaar, enkelvoudig onderhands, meervoudig onderhands, concurrentie gerichte dialoog, best value procurement, onderhandelingsprocedures) voor vrijwel elke branche / sector, zoals de lokale overheid, financiële sector, gezondheidszorg, energiemarkt enz.

Wij zien een aanbesteding altijd als ‘teamwerk’, een onderlinge samenwerking tussen de projectleider, afdeling inkoop, interne materie deskundige(n) en externe materie-en aanbestedings deskundige(n). Door onze juridische kennis, gecombineerd met vakkennis bestaande uit 40 jaar ervaring op het gebied van storage & server infrastructuren, onze kennis van de markt en aanbestedingservaring, kunnen wij op ieder gewenst moment in uw aanbestedingstraject instappen. Natuurlijk heeft het onze voorkeur om vanaf het begin te participeren. U kunt er ook voor kiezen het gehele traject aan ons uit te besteden of een beperkt aantal onderdelen. Ook in het laatste geval kunnen wij  ondersteuning bieden en / of advies leveren.

BSC is ervan overtuigd dat door een transparante aanbesteding in de markt te zetten, voorzien van een goed doordacht bestek, in lijn met de jurisprudentie aanbestedingsrecht, rechtszaken en claims kunnen worden voorkomen en onze kosten worden terugverdiend door de gezonde marktwerking die optreedt.

Hieronder een uiteenzetting van een aantal fases waarbij wij u kunnen ondersteunen, danwel volledig de documentatie opstellen;
- bepalen aanbestedingsstrategie, vaststellen welke aanbestedingsprocedure (kies een procedure die aansluit bij het onderwerp van de aanbesteding en past bij het karakter van de markt waarin potentiële inschrijvers opereren)
- uitvoeren marktconsultatie
- vaststellen IST situatie, SOLL situatie
- het (laten) uitvoeren van ‘een nulmeting’
- opstellen, Beschrijvend Document, Programma van Eisen, Kwaliteitsplan / Wensen, Normconfiguratie (prijsblad)
- de juiste vragen stellen aan de Business / informatie halen uit de Business
- vaststellen Selectiecriteria, Gunningscriteria, weging, beoordelingskader / methodiek
- nota van inlichtingen
- pre-bit meeting
- verificatie meeting
- beoordeling offertes
- opstellen, motiveren en onderbouwen afwijzing, gunningsbrief
- beoordelen of opstellen inkoopvoorwaarden, nadere overeenkomst, contract, SLA (Service Level Agreement
- Opstellen acceptatieprocedure, proof of concept (wat en hoe testen, wanneer succesvol)


Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak / offerte. Wij hebben tal van tevreden klanten met wie wij u in contact kunnen brengen t.b.v.  een referentie onder(be)zoek.

April 2017 - Seminars with Greg Schulz !
Our educations
Storage advice
Our clients

 

Quick links:

contact

Office: Olevoortseweg 43
3861 MH Nijkerk
The Netherlands

T +31-33-246-6825
C +31-652-601-309
F +31-33-245-8956
E info@brouwerconsultancy.com